Home » dinh duong » Better Living Conditions: Land prices rise, improving people’s quality of life

November 08, 2023

Better Living Conditions: Land prices rise, improving people’s quality of life

Medically reviewed the article

Better Living Conditions: Land prices rise, improving people's quality of life

50% vấn đề đại biểu quan tâm là về tài chính đất và định giá đất

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nêu rõ, tại hội nghị, các đại biểu đã có các ý kiến toàn diện sâu sắc, thể hiện nghiên cứu kỹ lưỡng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi đã tiếp thu, chỉnh lý và từ thực tiễn các đại biểu đã nhiều đề xuất xác đáng. Phó Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, đây là những đóng góp quan trọng cho Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội. Từng vấn đề đại biểu Quốc hội góp ý sẽ có giải trình đầy đủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo tại hội nghị
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo tại hội nghị

Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết qua theo dõi có trên 50% vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm đề cập là về tài chính đất và định giá đất. Nhấn mạnh vấn đề này là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nếu giải quyết được vấn đề này thì các vấn đề khác cũng được giải quyết từ tranh chấp về đất đai, khiếu nại tố cáo… Do đó từ các Luất Đất đai trong suốt thời gian qua từ 1993 đến nay, các cơ quan kiên trì tìm bài toàn giải quyết tài chính đất đai, vấn đề giá thị trường. Mục tiêu đặt ra là phù hợp với giá thị trường.

Chia sẻ với 4 phương pháp tính hiện nay nhưng cũng chưa bao giờ có giá chính xác, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, nguyên nhân là do thông số đầu vào không chính xác. Lần này Dự Luật xác định không tuyết đối nhưng bảo đảm cơ sở khoa học, thu thấp giá đúng. Để làm được điều này người dân cần giao dịch đất đai trên sàn, có đăng kí với văn phòng với giá đúng. Trên cơ sở thu thập đầu vào đúng từ sàn giao dịch, cơ sở dữ liệu đất đai, người dân đăng kí thực hiện chuyển quyền đăng kí ở văn phòng để có dữ liệu, và có phương pháp tính đúng từ có thông tin trên bản đồ từ đó tính toán và đưa ra giá trị chuẩn.

Cố gắng lượng hóa các nội dung liên quan đến thu hồi đất

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng bày tỏ tâm đắc với các ý kiến của các đại biểu Quốc hội về điều tiết địa tô. Theo đó, điều tiết địa tô, Nhà nước cần có chính sách để hài hòa, vừa thu được địa tô vừa điều tiết cho người dân đã giữ đất, phát triển đất, lợi ích cộng đồng, điều tiết được cho người dân ở khu vực, cho những người dân khác ở những khu vực khác không có điều kiện, những người bị thu hồi chỉ làm công trình công cộng như là quốc phòng, an ninh…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Đồng thời, về nội dung chính sách cụ thể cũng cần được nghiên cứu làm rõ hơn về tỷ lệ bao nhiêu phần trăm cho người dân tại chỗ, bao nhiêu phần trăm để đưa vào ngân sách nhà nước để điều tiết cho những khu vực mà các dự án đầu tư công ích khác… Các vấn đề này liên quan nhiều đến các luật về ngân sách, thuế.

Một vấn đề khác được Nhân dân và đại biểu quan tâm là thu hồi đất đai, đền bù đất đai, hỗ trợ tái định cư, tiếp thu các ý kiến, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết Ban soạn thảo cố gắng để lượng hóa được nội dung liên quan đến quy định người dân sau khi bị thu hồi đất phải có điều kiện sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, gồm cả đất sản xuất, đất ở có điều kiện sống gồm cả điều kiện ở và điều kiện sản xuất, có sinh kế phải đáp ứng được ít nhất bằng trước đây. “Ban soạn thảo quan niệm đời sống tốt hơn chính là đồng bộ hạ tầng về mặt giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế… chính là những điều kiện sống tốt hơn. Về chỗ ở có diện tích lớn hơn”- Phó Thủ tướng nêu.

Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn chứng các mô hình triển khai bố trí tái định cư hiệu quả, người dân phấn khởi hưởng ứng như tại Phú Thọ, Tuyên Quang, Đồng Nai, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng thời cho biết cơ quan soạn thảo cố gắng nghiên cứu để đưa các mô hình này vào trong Dự Luật.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là khi đưa ra kế hoạch về sử dụng đất, cấp huyện phải đưa ra được kế hoạch về khu tái định cư hay trong quy hoạch về đô thị và dân cư phải xác định khu tái định cư nằm ở đâu. Đồng thời làm rõ, khu tái định cư chính là một khu đô thị trong đó có thực hiện nhiệm vụ cho những người tái định cư, có thể bố trí xen kẽ khu dân cư ngay tại đô thị đó hoặc có thể tạo ra một khu đô thị mới sử dụng luôn hạ tầng và các điều kiện ở đó. Bên cạnh đó, trong Luật cũng tính đến những điều kiện về hạ tầng, khoảng cách, có rất nhiều lựa chọn cho người có đất bị thu hồi không bị thiệt thòi.

Khẳng định quan điểm là phải tạo các điều kiện tốt hơn cho người dân, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, trong từng dự án phát triển nếu là dự án thương mại, nhà ở, phải tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận nhà. Các dự án thu hồi đất đều phải có dự án tái định cư được quy hoạch trước, được bố trí để xây dựng hạ tầng, được bố trí để người dân lựa chọn mô hình nhà cửa của mình, kèm theo đó có một bản kế hoạch về đền bù, hỗ trợ. Cùng với đó tính toán trong trường hợp có quỹ để sử dụng cho những người không có điều kiện để sản xuất, sinh kế để có bảo trợ.